7 декабря 5:53
Автор: Из открытых источников Рубрика: История Комментариев нет

Частная женская гимназия Стефаниды Славутинской-образование, которое потеряли

Даниил Бабичев

Дом Бабичева на углу Петербургской и Девичьей

Дом Бабичева

Дворянин Даниил Яковлевич Бабичев был известным в городе человеком, кандидатом права, присяжным поверенным (адвокатом) при окружном суде, гласным (депутатом) Городской думы. Родился в Полтавской губернии. В молодости был революционером и принимал участие в политическом заговоре, в результате которого его товарища, Лизогуба, повесили, а он, как-то выкрутившись, оказался на Подолье.

Занимаясь адвокатской практикой, разбогател. К 1914 году владел 469 десятинами земли в с. Безносковцы (нине Абрикосовка) Каменецкого уезда и 600 десятинами в с. Гречаны Проскуровского уезда.

Вот что написал в своих воспоминаниях Виктор Приходько о Бабичеве:

«...Данило
 Бабічев по своїм симпатіям належав до правих і був
 багатим чоловіком — власником майна, придбаного з
 адвокатури. Я познайомився з ним у 1905 році, коли
 він був уже старим, років поза п’ятьдесять...Бабічев був типовий український дука — крім маєтку, мав у Кам’янці два власні будинки із садом, службами, виїздом, лихими собаками і міцними ворітьми, постійно замкненими доброю, солідною колодкою.

«Богат і славен пан
 Данило» — деклямували з Гоголя знайомі Бабічева,
 коли заходила про нього річ ... Бабічев здебільша мовчав і рідко коли виступав з промовами. Тому для мене ще й тепер є загадкою, яких, справді, переконань був Бабічев...

Коли я часом приходив до нього, то все заставав його
 при читанні газет: він передплачував і читав газети
 всіх напрямків — праві, ліві, помірковані — і газети ці
  лежали у нього на стільцях, столах, бюрках, підвіконниках і т. д. Взагалі, — це був рідкий тип серед тодішніх свідомих українців. Бо в ті часи українська національна свідомість обов’язково в’язалась з політичним і соціяльним радикалізмом, — навпаки, в Бабічева
 був рішучий «ухил» вправо.

Зокрема, багато стали про нього говорити в Кам'янці і навіть писали в часописах після такої пригоди. У
 1905 році в найрухливішому місці, коло пошти, збудував Бабічев кіоск. Кіоск, в якому звичайно продаються
 газети, вода і т. д. Збудував міцно, по хазяйськи, у формі круглої будки, з прикрасами, ще й помалював блакітною фарбою, — словом, вийшов не кіоск, а лялька.
 Ніхто не знав, на що присяжному повіреному, багачеві Бабічеву (казали, що правдиве прізвище його роду
 Бабич) знадобився у місці цей кіоск, — були всякі здогади, але ніхто нічого не знав.

Герб Д. Бабичева

В изысканной ковке мраморной лестницы увековечен герб Д. Бабичева

Але ось, весною 1906
 року, коли серед Кам’янецьких українців було велике
 свято — добилися дозволу на перше українське товариство на Поділлю — на свою «Просвіту», — до управи товариства прийшов лист від Данила Бабічева, в
 якому він урочисто заявляв, що збудований ним кіоск,—він дарує Товариству «Просвіта». Але на умовах:
 «Просвіта» організує в кіоску продаж книжок і газет; «Просвіта» далі сама опікується утриманням кіоску: «Просвіта» платить всі належні податки і т. д. — 
все дуже докладно, по адвокатську але цілком логічно
 і до приняття.  Але все добив останній пункт: «Просвіта»
 зобов’язується .продавати у своїм кіоску газети всіх
 напрямків, а також і «Кіевлянина».*)...

Бабічев одержав від «Просвіти» листа, в якому молоде Товариство
 гордо одмовлялось від щедрого дару. Бабічев теж образився і зрозумів, що йому треба виступити з «Просвіти». Так, після цього увесь час, протягом довгих літ,
 кіоск стояв порожній, — видно Бабічев теж «принципово» не хотів нікому його віднаймити... Правда, деколи можна було бачити, що в кіоску висить великий
 баранячий кожух: це городові (міська поліція) тримали
 там вдень той кожух, що вночі одягали на себе, коли бувало холодно...Під час війни, а потім революції, Центральної Ради і Гетьманату мені, на жаль, якось не довелось з Бабічевим зустрічатись: він був уже таки старий та хворий і з дому не виходив...У всякому разі, це була цікава й небуденна людина!».

Именно Бабичеву принадлежал красивый трехэтажный дом на углу улиц Петербургской и  Девичьей (ныне угол улиц Леси Украинки и Гагенмейстера). Особняк был построен в конце XIX века, в стиле русского псевдоклассицизма. Под сооружением находился многоэтажный подвал, который в те времена обязательно имел выход в подземные переходы города.

*)«Кіевлянин» — газета, що довгий час виходила в Києві
 російською мовою. Стояла за російською царською владою і
 гостро виступала проти всякого найменшого прояву українського руху (Примечание В. Приходько)

 

Гимназия: почти десять счастливых лет

Объявления о наборе в прогимназию на 1904-1905 учебный год

Объявление о наборе в прогимназию

30 апреля 1905 года, в «Подольских Епархиальных ведомостях» появилось объявление, что Каменец-Подольская женская прогимназия Славутинской, вступая в пятый год существования, открывает с нового учебного года, кроме подготовительного, первого, второго, третьего и четвертого, ещё и пятый класс, а далее будет последовательно открывать и старшие классы, до восьмого включительно. Сообщалось также, что преподавание осуществляется по программе женских гимназий Министерства народного образования, особое внимание обращено на практическое изучение иностранных языков, причем с четвёртого класса введено преподавание английского языка. А еще гимназистки и их родители узнали о большой радости как для себя, так и для заведения: с 1 (14) августа 1905 года прогимназия переходит в новое помещение. Это трёхэтажный дом-особняк, специально приспособленный для учебного заведения и расположенный в лучшей с точки зрения гигиены части города: Новый план, Петербургская улица, дом Бабичева.

К зданию примыкал закрытый двор с фруктовым садом — любимым местом прогулок и отдыха гимназисток.  Если верить легенде, Славутинская была любимой женщиной Бабичева и именно ее лицо увековечено в изысканных лепных украшениях потолка.

В. Первунинский. Под звуки вальса

В. Первунинский. Под звуки вальса.
30 января (в храмовый день церкви мужской гимназии) на традиционный бал приглашали старшеклассниц государственной Мариинской гимназии и частной гимназии Славутинской

Договор аренды здания был заключен на десять лет, с 1 (14) августа 1905 по 1 (14) августа 1915 года. Арендная плата составляла 3600 рублей за первые четыре года, а дальше по 4000 рублей ежегодно. В отчете за 1912 год попечитель Киевского учебного округа отмечал: «...солидность и прочность сооружения, значительная высота комнат, обилие света и воздуха, большая усадьба и соседство городского бульвара делают этот дом единственной в городе зданием для удобного размещения в ней учебного заведения».

Окончательную точку в статусе заведения поставило распоряжение Министерства народного образования от 31 мая (13 июня) 1905 года — прогимназия стала полной женской гимназией.

Гимназия Славутинской в доме Бабичева. Вид с Петербургской улицы

Гимназия Славутинской

Ежегодно «Славутинка» росла на один класс, пока в 1907—1908 учебном году не достигла установленного для гимназий размера в 7 классов. Соответственно росло и количество учениц: 1902 — 32; 1903 — 85; 1904 — 132; 1905 — 149; 1906 — 199; 1907 — 275; 1908 — 310. То есть за неполных шесть лет количественно гимназия выросла в 10 раз.  Поток желающих учиться в гимназии был настолько велик, что в 1907—1908 учебном году было открыт параллельный первый класс.

Гимназия Славутинской в доме Бабичева. Вид с Девичьей улицы

Гимназия Славутинской

Труднее было добиться разрешения на восьмой педагогический класс, но в 1910 году  открыли и его — впервые среди семи существовавших женских гимназий края. Для этого пришлось распрощаться с параллельным классом. Правда, плата за обучение в педагогическом классе была выше. Так, в 1911-12 учебном году она составляла в подготовительном классе — 70, в основном — 80, в педагогическом — 100 рублей. Педагогический класс позволял выпускницам работать учительницами начальных школ.

К девочкам, которые поступали в гимназию, предъявлялись требования уметь читать, писать и знать начала математики. Возраст гимназисток составлял от 9  до 20 лет. Большинство учениц были детьми дворян и чиновников, но гимназистками были и дети купцов, священников, мещан и крестьян.

Автора и название пока не знаюУчились и иностранки. По вероисповеданию больше всех было православных гимназисток. За ними шли девочки иудейского вероисповедания, католички и лютеранки.

Предметы для изучения делились на обязательные и не обязательные. К обязательным относились Закон Божий, русский язык и словесность, арифметика, основы геометрии, алгебра, общая и российская географии, история, основы естествознания, физика, чистописание, рукоделие, сведения о домашнем хозяйстве и гигиене.

К не обязательным: французский и немецкий языки (какое-то время и английский), рисование, музыка, пение и танцы. Не обязательные предметы оплачивались отдельно.

19 сентября(2 октября) 1912 года по ходатайству Городской думы для гимназисток «Славутинки» установили стипендию бывшего подольского губернатора Александра Эйлера: ежегодно одной из беднейших каменецких «славутинок» выплачивали 80 рублей. Щедрее на поощрение оказалось подольский земское правления: 7 (20) сентября 1906 оно назначило стипендии десяти ученицам гимназии Славутинской — по 70 рублей ежегодно. Еще двум ученицам стипендии был назначены в сентябре 1909 года.

Гимназистка. Фотоателье  Ф. Кодеша

Гимназистка. Фотоателье Ф. Кодеша

В 1913 году стипендиатки земства Евгения Васильева и Евгения Олейник, дочери народных учителей, закончили гимназию Славутинской и вступили на Киевские высшие женские курсы. Тогда же гимназию закончили еще три стипендиатки земства — сироты Виктория Невельская-Цибульская, Мария Тухович (дворянские дочери), Зинаида Генделевич (дочь чиновника дворянского правления, воспитанница вдовы священника). Каждой из этих пяти стипендиаток на протяжении 7 лет обучения было выплачено по 490 рублей.

Помощь оказывали и многие состоятельные люди города.

 

Первая мировая война

Поскольку Каменец был прифронтовым городом, то учебные заведения и ряд других учреждений отсюда эвакуировали в безопасные города.

В доме Бабичева был развернут cформированный Самарской Ольгинской общиной Красного Креста госпиталь военного времени. Само Российское общество Красного Креста, состояло под Высочайшим покровительством Государыни Императрицы Марии Фёдоровны.

Мемориальная доска на бывшем доме Бабичева

Мемориальная доска на бывшем доме Бабичева
Фото Д. Ройзена. 2015 год

В сохранившемся рапорте и. о. начальника госпиталя В. Ненюкова от 7 июня 1916 года, адресованном заведующему медицинской части при управлении Главноуполномоченного армий Юго-Западного фронта, читаем: «Настоящим имею честь сообщить, что вверенный мне госпиталь развернулся в г. Каменец-Подольский в доме гимназии Славутинской ввиду ограниченности помещений пока на 180 кроватей для нижних чинов».

Из еще одного июньского рапорта Ненюкова от 1916 года, который  хранится в Центральном государственном историческом архиве Украины в Киеве, узнаем следующее: «Настоящим имею честь сообщить, что вчера 6-го сего месяца в отряд прибыл командированный вами для несения службы врача Михаил Афанасьевич Булгаков».

В нашем городе Михаил Афанасьевич и его жена Татьяна Николаевна Лаппа′ пробыли меньше месяца. Уже в июле 1916 года Булгакова переводят в Черновицы.

А в связи с приближением фронта к Подольской губернии женская гимназия Славутинской была вынуждена прервать свою деятельность и в июне 1917 года срочно эвакуироваться в г. Изюм Харьковской губернии.

 

Summary
Частная женская гимназия Стефаниды Славутинской-образование, которое потеряли
Article Name
Частная женская гимназия Стефаниды Славутинской-образование, которое потеряли
Description
С 1901 года делом жизни Стефаниды Афанасьевны Славутинской стало основанное ею частное учебное заведение для девушек. Она была неизменной начальницей гимназии, преподавала в ней русский язык. Советская модель среднего образования поставила крест на 27-летнем подвижничестве Стефаниды Славутинской на ниве преподавания и развития женского образования в Каменец-Подольском
Author
Publisher Name
Блог Давида Ройзена
Publisher Logo

Страница: 1 2 3
Хотите получать статьи этого блога на почту?
Новые статьи блога
Комментариев нет

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: